DS DONER JELAH se nalazi preko puta Prevent-Fad Jelah i Mešić Benz, pored motela Plavi. Svježe i uskusno svaki dan!

Trebaju li vam novi prozori i vrata?

Decco BH bavi se vele i maloprodajom Decco PVC profila za izradu prozora i vrata.

Potražite profile svih dimenzija izrađenih po narudžbi uz visoku kvalitetu i odličnu cijenu!

DECCO S.A. je poljski proizvođač visokokvalitetnih PVC profila za prozore i vrata.
Naše profile cijene proizvođači stolarije i direktni korisnici prozora i vrata. Naš profesionalni tim, moderne mašine i oprema, nemilosrdan istraživački rad i kontrola kvaliteta, kao i brojni certifikati i nagrade čine PVC profile vodećim proizvodom brenda DECCO.
Proizvodni pogon u Suwałki trenutno ima 15 modernih proizvoda, istraživačku laboratoriju, logistički centar i veliko skladište.
Kupci DECCO S.A. su proizvođači PVC stolarije i vrata. DECCO sistemi su, također, prisutni u 30 zemalja širom Europe i svijeta.

Pozovite nas na 061 499 935 ili nas posjetite na adresi Kraševo 68, krug carinskog terminala.

Više informacija vas čeka i na www.decco.eu!

Povjerenje u svakom profilu.

Decco BH Kraševo Tešanj

JELAH, 07.02.2022. - Poznati sarajevski brand BAŠ outlet otvoren je u Jelahu

"Kristal" Agencija za profesionalno čišćenje i održavanje stambenih prostora.

U utorak 16.11. u ulici Titova bb MEGA Diskont Jelah svojim je kupcima pripremio veći i ljepši prodajni prostor.

Firma „ECO-KAT“ d.o.o. Tešanj bavi se otkupom katalizatora svih vrsta vozila, hemijskih katalizatora i drugih metala i materijala koji sadrže plemenite metale, te otkupom računarske opreme i matičnih ploča.

Vaš put do uspjeha - IBRA BH Vukovo - Tešanj

JELAH, 20.02.2020.godine - Održana 6. Skupština MZ Jelah u Motelu Plavi.

Dnevni red:
1.Razmatranje i i usvajanje izvoda iz zapisnika sa 5.sjednice Skupštine MZ.
2.Razmatranje i usvajanje
2.1. Izvještaja o radu MZ za 2019.godinu
2.2. Finansijskog izvještaja za 2019.godinu
2.3. Plan rada za 2020.godinu
3. Razmatranje informacije o izgradnji sportske dvorane
4. Razno

Sekretar MZ Emir Kotorić ove godine proslavlja jubilej 30 godina rada. Alfa i omega svih aktivnosti u našoj sredini. Tim povodom predsjednik Savjeta MZ Esad Garić našem Emiru je uručio zahvalnicu.

Udruženje žena Jelašanke su i ovaj put počastile sve prisutne ukusnim kolačima.

Izvještaje za prošlu i plan rada za ovu godinu pogledajte u nastavku:

I  Z  V  J  E  Š  T  A  J

o radu Mjesne zajednice Jelah za 2019.godine

 

UVODNI DIO:

Izvještaj o radu Mjesne zajednice Jelah za period 01.01. – 31.12.2019.godine predviđen je Statutom Mjesne zajednice Jelah i Planom rada za 2019.godinu.

Cilj ovakvog izvještaja je da se na jednom mjestu iskažu osnovne aktivnosti organa MZ Jelah (Skupštine i Savjeta)  u izvještajnom periodu, okolnosti i rezultati rada, problemi i nedostaci, te na taj način pruži cjelovita slika rada organa Mjesne zajednice Jelah, prvenstveno građanima, ali i političkim strankama, udruženjima, organizacijama te drugim subjektima.

Rad organa Mjesne zajednice Jelah u navedenom periodu bio je usmjeren Planom rada MZ Jelah za 2019.godinu koji je usvojila Skupština MZ Jelah na 5.sjednici održanoj 14.02.2019.godine, ali i aktuelnim problemima i aktivnostima koje su zajedno provođene sa nadležnim općinskim službama.

 

SAVJET  MZ JELAH:

U navedenom izvještajnom periodu Savjet MZ Jelah  održao je 8 sjednica Savjeta, 2 sastanka sa općinskom administaracijom, 1 zajednički radni sastanak sa JP Rad Tešanj, 2 radna sastanka sa udruženjima građana vezanih za organizaciju kulturno-sportske manifestacije „Jelaško ljeto“,1 radna sastanke sa boračkim organizacijama vezanih za organizaciju tradicionalne manifestacije „Dani otpora“, a članovi Savjeta su prisustovali i  kao i nekoliko javnih rasprava. Članovi Savjeta su  prisustovali i u radu svih sjednica Skupštine, te jednog  Foruma građana. 

U izvještajnom periodu Savjet je održao 10  sjednica:

Član Savjeta

Prisustvo sjednicama

Garić Esad

9

Hasaničević Edin

7

Pašić Danijel

5

Festa Vahid

7

Hadžić Mirsad

5

Kotorić  Jasmin

6

Karahodžić Hanka

9

Predsjednik Skupštine Senad Subašić  je takođe prisustovao na  5  sjednica Savjeta.

 

Sjednicama Savjeta je prosječno prisustovalo  (6) članova Savjeta.

Savjet MZ Jelah je na ovih    sjednica razmatrao 74  tačku dnevnog reda i donio 54 odluke,68 zaključaka od kojih su sve odluke i zaključci (1  u fazi realizacije                   

Savjet MZ Jelah se aktivno uključio i u nekoliko javnih )rasprava koje je općina Tešanj provodila tokom 2019.godine.

Savjet MZ Jelah je na samim sjednicama Savjeta  i svojim aktivnostima najveću pažnju posvetio realizaciji zacrtanog Plana rada  za 2019.godinu.

 

SKUPŠTINA MZ JELAH

Tokom 2019.godine održana je i 1 sjednice Skupštine MZ Jelah na kojoj  je razmatrano 5 tački dnevnog reda. Takođe  su održana i 2 Forum građana.

Pregled prisustva sjednicama Skupštine:

Prezime i ime člana Skupštine

Broj prisustva sjednicama

Subašić Senad

+

Deljkić Nermin

-

Zeničanin Mujo

+

Hundur Muhamed

+

Hujdur Enver

+

Srkalović Suad

+

Kujundžić Dinka

-

Mahmutović Sabahudin

+

Ramić Remsad

+

Omerović-Krličević Umihana

-

Ahmić Senad

+

Bodulica Tonislav

-

Pobrić Adnan

+

Bašić Muhamed

+

Mujkanović Almir

+

 

Planom rada MZ Jelah za 2019.godinu koji je usvojola Skupština MZ Jelah na 5.sjednici  održanoj 14.02.2019.godine  između ostalog bile su planirane slijedeće aktivnosti:

 1. Projekti kandidovani na listu kapitalnih projekata općine Tešanj,
 2. Projekti kandidovani prema višim nivoima vlasti,
 3. Projekti planirani vlastitim sredstvima,
 4. Učešće u drugim projektima i aktivnostima općine Tešanj,
 5. Učešće u aktivnostima Udruženja građana,pomoć socijalno-ugroženim licima, vjerskim zajednicama i drugim  društvenim subjektima,
 6. Organizacije manifestacija,
 7. Ostale aktivnosti.

 

 

Realizacija Plana rada:

 

1.Projekti  kandidovani na  listu kapitalnih projekata  općine Tešanj za 2019.godinu:

 • Izgradnja novog puta Jelah realizovana I faza(tamponiranje puta),
 • Asfaltiranje puta NC304 (Mračaj-Omerčići)- realizovana u potpunosti,učešće uzeli i građani
 • Asfaltiranje puta NC312 (Mračaj-Bodulice) – realizovana I faza
 • Asfaltiranje trotoara Shoping-Fad-realizovana I faza

Realizacija Projekata:

 • Nakon rješavanja imovinsko-pravnih odnosa i pribavljanja investiciono-tehničke dokumentacije u potpunosti je realizirana I faza izgradnje novog puta urađena (nastavak iz ulice „Hasana Kjafije Prusčaka do ulice 1.marta“ u dužini od cca 200 m.
 • Put NC304 (Mračaj-Omerčići) asfaltina u cijelosti. U finansiranju pored općine Tešanj u iznosu od 9.000,00 KM učestovali i građani u iznosu od 10.100,00 KM, koje su dogovorili direktno sa DD „Dobojputevi“ Doboj-Jug.
 • Put NC312 (Mračaj-Bodulice) I faza realizovana, a pored 6.000,00 KM koje su obezbjeđene budžetom općine  i u ovoj ulici građani su prikupili  dodatna sredstva.
 • Asfaltiran je trotoar uz M-4, koji je finansiran iz budžeta općine u dužini od 210 m.

 

2.Projekti kandidirani prema višim nivoima vlasti.

 • Zaštitu obaloutvrde rijeke Usore,
 • Dogradnaj učeničkog prostora u OŠ 1.mart Jelah,

Realizacija Projekata:

 • Agencija za vodno područije rijeke Savje je izvršilo zaštitu obaloutvrde rijeke Usore u dužini od cca 150 metara,
 • Dogradnaj učeničkog prostora u OŠ 1.mart Jelah nije dobila podršku Kantona, te su sredstva u iznodu od 30.000,00 KM koje je obezbjedila općina Tešanj prebačena za budžetsku 2020.godinu.

 

3.Projekti planirani vlastitim sredstvima MZ-e:

Održanje i izgradnja javne rasvjete:

 • Tokom 2019.godine planirano je redovno održavanje javne rasvjete van zone Urbanističkog plana što MZ-e i redovno čini. Tokom proteklih šest mjeseci najviše intervencija je bilo u naselju Jelah-polje i naselju Potočani i Mračaj. Takođe je izvršena sanacija štete na javnoj rasvjeti u pomeutim naseljima nakon elementarne nepogode u augistu 2019.godine.

U skladu sa odlukom Savjeta je izvršeno i poboljšavanje rasvjete na sportskom poligonu u Jelahu      postavljanjem dodatna 4 reflektora jačine 150 w, kao i postavljanje dodatna 2 reflektora ispred

ulaza u  školu.

      U sportskoj  dvorani škole je izvršena zamjena rasvjete.

 • Planom rada je predviđena i izgradnja javne rasvjete uz M-4 u naselju Mračaj-Potočani što je u potpunosti i realizirano.
 • Izgrađena je i rasvjeta u ulici Alekse Šantića. Dr. Vladimira Preloga dok je u ulici Safvet Bega Bašagića zajedno sa građanima izvršena nabavka i postavljanje još jednog metalnog stuba.
 • U još dvije manje ulice u Jelahu je izvršena nabavka i postavljanje 3 dodatna betonska rasvjetna stuba.
 • MZ Jelah je i tokom proteklog perioda nastavila sa aktivnostima na uređenju prostora zv. „Rastoke“, a koji se odnose  na vađenju i izmješatnju postojeće ograde na pijaci, ravnanje terena pijace, ravnanje parkiga na pijaci,uređenje obale parkinga i dr. Tokom vremenskih nepogoda u augustu 2019.godine bilo je štete na objektima pijace, ali je to sanirano.

Aktivnosti na izgradnji dječijeg igrališta:

Mada je bilo planirano da se okončaju radovi na dječijem igralištu isto nije realizirano,  osim redovnog održavanja rekvizita, t.j. popravke oštećenih dijelova rekvizita.

 

 1. Učešće u drugim projektima i aktivnostima Općine Tešanj:

Zimsko održavanje puteva:

Zimsko održavanje puteva u sezoni 2018/2019.godine i 2019/2020.godini je održavano je u skladu sa potpisanim Sporazumom MZ Jelah i  općine Tešanj. Nakon provedene procedure javne nabavke izvršen je izvođač radova. Sporazumom sa  općinom je definisano održavanje 16,5 km puteva i 7 km trotoara dok je  MZ Jelah je uspjela da javnom nabavkom  obezbjedi čišćenje dodatnih  6,60 km puteva.

Održavanje javnih površina i makadamskih puteva;

Tokom proteklog perioda   vršeno je  nasipanje makadamskih puteva u sklopu  ljetnjeg održavanja puteva, kao i sanacija putnih kanala. Odobrena količina u odnosu na prošlu godinu su u odnosu na prethodnu bile nešto veće, ali obzirom na dužinu makadamskih puteva nije bilo dovoljnjo, te je MZ Jelah obezbejdila dodatne količine posipnog materijala, kao i drugih potrebnih radova na održavanju makadamskih puteva.

Izrada idejnog projekta sportske dvorane i  eko oaze „Rastoke“:

MZ Jelah je uzela aktivno učešće u aktivnostima oko izrade Idejnih rješenja sportske dvorane i eko-oaze „Rastoke“, a članovi MZ Jelah su uključeni u radne timove koje je imenovao Načelnik općine. Realizacija izrade projektne dokumentacije je pri kraju

Projekti UNDP;

Tokom 2019.godine MZ Jelah je nastavila aktivnosti u sklopu projekta UNDP „Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH“, tako da su se u sklopu ove aktivnosti održala i dva Foruma građana.

 

5.Pomoć Socijalno ugroženim licima, Udruženjima građana i vjerskim zajednicama:

U skladu sa finansijskim mogućnostima  i Planom rada MZ Jelah je pružila finansijsku i svaku drugu pomoć u radu Udružernja građana, vjerskih zajednica i socijalno ugroženih lica .U proteklom periodu MZ Jelah je pružila finansijsku podršku radu FK Borac, KBS Borac, SRD Jelah-Tešanj, Sindikatu PS Tešanj, DVD Jelah, RK Bosna Tešanj, KUD  Izudin M. Izo Jelah,UG invalida rada Tešanj održan je i tradicionalni mevlud koji je finansirala MZ Jelah. MZ Jelah je pružila i  pomoć socijalno-ugroženim licima.

 

6.Organizacija manifestacija:

U skladu sa Planom rada i 2019.godine uspješno su organizirane tradicionalne manifestacije: Dani otpora, proslava prvomajskih praznika, kulturno-sportske manifestacije „Jelaško ljeto“ i doček Nove 2020.godine na trgu u Jelahu.

7.Ostale aktivnosti:            

 • Tokom augusta 2019.godine područije općine Tešanj je zahvatilo jako nevreme koje je pogodilo i našu MZ, posebno područije Jelah-Polja i naselja Mračaj i Potočani, a zntane štete je bilo i u samom naselju Jelah. Savjet MZ Jelah se od početka uključio u aktivnosti koje je provodila općina Tešanj i Štab CZ Tešanj na sanaciji štete i pomoći najugroženijim domaćinstvima. Shodno tome pokrenuta je aktivnost na prikupljanju pomoć od strane MZ Jelah. Dio finansijskih sredstava je prikupljen i podjeljen najugroženijim građanima, a ova akcija je nastavljena i tokom 2020.godine.
 • MZ Jelah je zajedno sa nadležnom općinskom službom i JP Rad Tešanj uzela učešće u realizaciji programa komunalne higijene, te je tokom protekle godine održan i zajednički sastanak na kojem se nastojalo dogovoriti što kvalitetnije održavanje javnih površina i drugih poslova predviđen Programom.
 • MZ Jelah je takođe dala veliki doprinos reaktiviranju rada KUD-a „Izudin Mulabećirović-Izo“ Jelah,na način da je formirana radna grupa koja je pomogla organima KUD-a u pripremi i održavanju izborne sjednice KUD-a ,izboru novog rukovodstva, te nabavci neophodne opreme.
 • Dala materijalnu i tehničku pomoć radu Udruženja građana i realizaciji njihovih planova rada, a organizirala je i svečani doček UG SRD Jelah-Tešanj nakon osvajanja titule Svjetskog prvaka na Trgu u Jelahu.
 • Dala puni doprinos aktivnostima koje su provodile razne općinske službe i drugi organi i dr.

 

PREDSJEDNIK

      SAVJET MZ JELAH

              Esad  Garić

 

 

 

PLAN RADA

                                  Mjesne zajednice Jelah za 2020.godinu. 

 

Kao i prethodnih godina Plana rada Mjesne zajednice  Jelah  za 2020. godinu prvenstveno je  rađen i usaglašen sa Planom kapitalnih investicija općine Tešanj, te   prvenstveno uzimajući u obzir finansijske mogućnosti MZ-e Jelah, prikupljenje donacije pravnih i fizičkih lica,  te ostalih vlastitih aktivnosti koje bude provodila MZ-e Jelah.

Shodno navedenom,  aktivnosti Mjesne zajednice Jelah će biti  usmjerene na realizaciju slijedećih aktivnosti:

 

 1. Realizacija projekata predviđena Planom kapitalnih ulaganja općine Tešanj za 2020.godinu,
 2. Realizacija drugih aktivnosti općine Tešanj a koje se odnose na;  Plan  komunalne higijene,  održavanja makadamskih puteva, zimsko održavanje puteva, saobraćajne signalizacije,održavanja javne rasvjete, održavanja sportskih poligona i dječijih igrališta i dr.
 3. Realizacija projekata planirana vlastitim aktivnostima.
 4. Održavanje kultirno-sportskih i drugih manifestacije;  Jelaško ljeto,Dani otpora, tradicionalne proslave prvomajskih praznika i dočeka nove 2021.godine na trgu u Jelahu.
 5. Saradnja i pomoć u radu Udruženja građana, vjerskih zajednica, škole idr.
 6. Te ostale aktivnosti koje se budu ukazale tokom 2020.godine.
 1. Projekti koji su uvršetni na listu  Projekata kapitalnih  investicija  općine Tešanj za 2020.godinu:
 • Asfaltiranje  novotrasirane  saobraćajnice kroz bivši posjed vl.Đonalgić- 40.000,00 KM.
 • Asfaltiarnje ulice Teslićka II faza – 18.000,00 KM.
 • Dogradnja učeničkog prostora u OŠ „1.mart” Jelah – 30.000,00 prenešena sredstva
 • Asfaltiranje puta Cerovac II faza -15.000,00 KM.

Projekti na listi od općeg interesa;

 • Rekonstrukcija raskrsnice u Jelahu – 200.000,00 KM

Projekti  koji će biti kandidirani prema  višim nivoima vlasti:

 • Sanacije obaloutvrde na rijeci Usori  - 200.000,00 KM (sredstva Agencije za vodno područije)
 • Asfaltiranje puta kroz Cerovac (projekat kandidovan prema Ministarstvu raseljenih lica)
 • Dogradnja učeničkog prostora u OŠ „1.mart” Jelah (kandidovan prema Vladi Ze-Do kantona)

Proejkti solidarnosti:

 • Trasiranje novog puta Rastoke-Haskomerc – 40.000,00 KM.

Ostrali projekti pridviđeni budžetom općine za 2020.godinu:

 • Izgradnja sportske dvorane – 400.000,00 KM
 1. Ostali projekti općine Tešanj i Javnih preduzeća:
 • MZ Jelah će se aktivno uključiti u realizaciju svih aktivnosti predviđenih programom komunalne higijene (u skladu sa ugovorom općine Tešanj i JP Rad Tešanj) a koje se odnosi na; čišćenje ulica,trgova i trotoara, odvoz smeća, održavanje i čišćenje industrijskih zona, održavanje zelenih površina i nasada, održavanje javnih česmi, jarbola,betonskih oglasnih stubova,žardinjera, parkovskih klupa, parnje ulica, čišćenje slivnih rešetki i dr.predviđeno programom.
 • Održavanje i izgradnja ulične rasvjete:

Općinskom odlukom o javnoj rasvjeti planiran je način održavanja i gradnje ulične rasvjete u zoni Urbanističkog  plana. Obzirom na loše stanje stubova u ulici Mustafe ćemana i Maka Dizdara iz navedene stavke nastojati osigurati sanaciju (farbanje) stubova.

 • Održavanje javnih površina i makadamskih puteva:

Općinskim planom održavanja javnih površina i makadamskih puteva predviđeno je da se redovno vrši sanacija i nasipanje makadamskih puteva, krpanje udarnih rupa(oštećenja na asfaltnim površinama), čišćenjem kanala, zacjevljenja kanala, propusta, košenje javnih površina, obezbjeđenje adekvatne saobraćajne signalizacije i dr.

 • Zimsko održavanje putnih komunikacija:

Zimsko održavanje puteva  uskladiti sa Sporazumom koji je potpisan sa općinom  i ugovorom sa izvođečem radova za sezonu 2019/2020.godinu i koji će biti ponuđen sa sezonu 2020/2021.godinu, stim da se  pokuša obezbjediti čišćenje većine saobraćajnica i u tom smislu tražiti  veća sredstva iz budžeta općine.

3.Realizacija projekata planirana vlastitim aktivnostima.

 • Sanacija prostora zv. „Rastoke“:

Aktivnosti na  sanaciji prostora zv. „Rastoka“ nastaviti i tokom 2020.godine posebno, posebno dijela koji je oštećen izgradnjom kanalizacione mreže, a ove aktivnosti nastojati uskladiti sa projektom Eko-oazom Rastoke.Takođe nastaviti aktivnosti oko izrade projektne dokumentacije vezane za izgradnju EKO-OAZE Rastoke.

 • Nastaviti aktivnosti na rekonstrukciji dječijeg igrališta u krugu OŠ 1.mart Jelah.

Planirati aktivnosti i sredstva za okončanje radova na dječijem igralištu koje su vođene u proteklom periodu posebno na uređenju podloge , ograde oko igrališta i  prostora za roditelje obzirom da ovo igralište pored učenika škole i građana koriste i dva dječija obdaništa.

 • Izgradnja trotoara od raskrsnice (više BS Energopetrol) do sportskog poligona.

MZ Jelah je u proteklom periodu u sklopu projekta parka ispred Osnovne škole planirala i izgradnju trotoara od škole do raskrsnice (iznad BS Energopetrol), a prvenstveno iz razloga bezbjednosti učenika i drugih građana, obzirom da trenutno nema pješačke staze(trotoara) od BS do raskrsnice.

 • Sanacija objketa čitaonice u Potočanima.

Obzirom na loše stanje u kojem se nalazi ovaj objekat zajednosa općinom pokušati  najnužniju sanaciju

 • Izgradnja i održavanje javne rasvjete.

Obzirom na zahtjeve građana iz naselja Cerovac i dijela Jelah-polje tokom 2020.godine planirati izgradnju javne rasvjete u dijelu naselja cerovac i Jelah-Polje, te nastaviti sa redovnim održavanjem javne rasvjete van zone Urbanističkog plana Jelah, te sportskim poligonima u Jelahu i Jelah-Polju.

 • Održavanje makadamskih puteva i drugih javnih površina:

Obzirom na veliku mrežu makadamskih puteva, te drugih potreba njegovog održavanja(propusti,kanali i dr.)a  uslijed ograničenih sredstava za ove namjene predviđene budžetom općine i MZ Jelah će izdvojiti dio sredstava za ove namjene.

 • Izrada projektnih dokumentacija:

Nastaviti sa aktivnostima na izradi projektne dokumentacije za sanaciju i asfaltiranje  makadamskih ulica i puteva na cijelom područiju MZ Jelah  gdje su putevi uknjiženi kao javno dobro, kao i drugih projekata za kojima se ukaže potreba, a posebno projekat Novog puta u Potočanima i vodovoda u Jelah-Polju.

 1. Kulturno-sportske i druge manifestacije:

 Tokom 2020..godine planirati  održavanje kulturno-sportskih i drugih manifestacija:

 • Održavanje tradicionalne proslave „prvomajskih praznika“
 • -Dani otpora fašizmu,
 • Jelaško Ljeto ,
 • Obilježavanje Dana MZ Jelah,
 • Doček nove 2021.godine“ na trgu u Jelahu.

Održavanje navedenih manifestacija i njihov sadržaj uskladiti sa finansijskim mogućnostima Mjesne zajednice i aktivnostima Udruženja građana koje učestvuju u organizaciji manifestacije. Savjet MZ Jelah će posebno odlukom utvrditi manifestacije koje će se održavati u sklopu Jelaškog ljeta.

 1. Učešće u aktivnostima udruženja građana, pomoć socijalno-ugroženim licima,vjerskim zajednicama i drugim društvenim subjektima
 • podržati aktivnosti udruženja građana, prvenstveno u zajedničkoj organizaciji kulturno-sportske manifestacije „Jelaško ljeto 2020”, ali i  samostalnih u projekata udruženja(učešća na takmičenjima, održavanje sportskih objekata, nabavka sportske opreme i sl.) u skladu sa finansijskim mogućnostima MZ-e. Posebnu podršku pružiti aktivnostima KUD-a u rješavanju pitanja obezbjeđenja prostora za smještaj Etno zbirke.
 • pružiti pomoć socijalno-ugroženim licima na područiju MZ Jelah,posebno licima koja su najvišđe stradala u vremenskim neprilikama tokom 2019.godine.
 • Nastaviti saradnju sa vjerskim i drugim ustanovama.
 1. Ostale aktivnosti :
 • Nastaviti započete aktivnosti na rješavanju statusa objekat zv. „Čitaonica” Jelah, prostorija za smještaj MZ Jelah (bivše školske kuhinje), te drugih aktivnosti koje budu neiophodne tokom 2020.godine.

 

Kao i prethodnih godina i realizacija planiranih aktivnosti tokom 2020.godine  zavisiće kako od  realizacije budžeta općine, tako i od mogućnosti obezbjeđenja vlastitih sredstava MZ Jelah i učešća građana.

 

SAVJET  MZ JELAH

 

 

Stranica 1 od 7

Antena Servis

 

 

Aplikacije (uskoro)

Kontakti

Redakcija
t: +387 32 664 221
e: info@antena-radio.ba
Studio
t: +387 32 667 591
t: +387 32 667 592
e: antena.radio.jelah@gmail.com

Pronađite nas na:

 

Pošalji vijest

Pošalji vijest, fotografiju ili video na Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.